Kontakt

INTRACO S.A.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Biuro Sprzedaży
tel. (22) 860 73 73
      (22) 860 62 91
fax (22) 635 54 18

Recepcja
tel. (22) 860 61 11

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Rolnik
tel. (22) 860 61 10

Dyrektor Biura Sprzedaży
Hanna Królewiak
tel. (22) 860 73 76

Dyrektor Biura Finansów
Barbara Wójtowicz
tel. (22) 526 33 78

Dyrektor Biura Zarządzania
Nieruchomościami

Robert Gibała
tel. (22) 860 61 90

 
Copyright © INTRACO S.A.