Image

W swojej ofercie posiadam możliwość wykonania inspekcji budynku za pomocą drona. Umożliwia to dotarcie do trudno dostępnych miejsc budynku takich jak dachy, obróbki blacharskie czy kominy. Ponadto, dzięki wyposażeniu drona  w kamerę i aparat fotograficzny,  otrzymujemy natychmiastowy podgląd obiektu budowlanego z możliwością jego nagrania.

 

Wykonanie wizji dornem daje dużą efektywność w krótkim czasie, bez konieczności wchodzenia na obiekt. Ponadto, zapisany materiał może służyć do wykonania oceny stanu technicznego oraz sporządzania protokołów w tym zakresie.