Image

Wykonuję przeglądy okresowe budowlane półroczne, roczne oraz pięcioletnie, których obowiązek wykonania nakazuje art. 62 Prawa Budowlanego. 

Regularne kontrole techniczne powinny być wykonywane we wszystkich obiektach budowlanych. Przepisy rozróżniają jednak zakres i rodzaj kontroli dla poszczególnych rodzajów budynków.  Oprócz oceny stanu technicznego, dzięki kontroli otrzymujemy także zalecenia dotyczące usunięcia konkretnych uszkodzeń bądź usterek.

Coroczna kontrola budowlana dotyczy sprawdzenia elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych oraz niszczący wpływ czynników występujących podczas użytkowania budowli. W zakresie powyższych elementów, dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2000m2 lub obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000m2, obowiązuje kontrola półroczna.

Kontrola budowlana pięcioletnia obejmuje sprawdzenie wszystkich kluczowych elementów budynku odnośnie stanu technicznego, a także przydatności do użytkowania. Przeglądowi poddawane są  elementy konstrukcyjne (m.in. ściany, stropy, dach, schody) i techniczne (m. in. kominy, rynny i rury spustowe, tynki, izolacja, stolarka, elewacje).

Warto zaznaczyć, że obowiązek wykonania przeglądu jest przepisem wykorzystywanym przez ubezpieczycieli, wpływając na zasadność wypłaty odszkodowania w przypadku braku przeglądu technicznego budynku.