Image

W zakresie swoich usług oferuję wykonanie inwentaryzacji budowlanej do czego posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Inwentaryzację opracowuję  na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów z natury wykonanych w czasie wizyty na obiekcie. 

Wykonanie inwentaryzacji budynku jest potrzebne, gdy Inwestor nie posiada dokumentacji projektowej obiektu, jest niekompletna bądź w budynku zaszły zmiany i jest ona nieaktualna. Inwentaryzacja konieczna jest m. in. w przypadku planowania rozbudowy, nadbudowy, prac remontowych, projektowych. adaptacji, zmiany sposobu użytkowania czy legalizacji samowoli budowlanej.

Forma w jakiej przekazana jest inwentaryzacja ustalana jest zawsze z Inwestorem. Może to być zarówno wersja papierowa jak i cyfrowa. Koszt i czas wykonania inwentaryzacji zależy od wielkości budynku oraz stopnia skomplikowania.