Image

NADZORY BUDOWLANE – KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NAZDORU INWESTORSKIEGO

W ramach usługi jako Kierownik Budowy, prowadzę nadzory budów obiektów budowlanych o różnej funkcji i przeznaczeniu. Do zakresu moich usług należą budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, usługowe, a także hale przemysłowe oraz magazynowe. 

Do głównych obowiązków kierownika budowy należą:

  1. prowadzenie dokumentacji oraz organizacja budowy
  2. kierowanie budową zgodnie z projektem
  3. kontrola poszczególnych etapów budowy
  4. koordynacja prac między poszczególnymi branżami

 

Ilość wizyt na budowie jest ustalana z Państwem na początku i zależy od rodzaju oraz stopnia skomplikowania budynku. Po zapoznaniu się z projektem przygotowany zostanie bazowy harmonogram spotkań i kontroli poszczególnych etapów budowy. Harmonogram może ulegać zmianie w trakcie trwania budowy w zależności od sytuacji na budowie oraz na życzenie Inwestora. 

Świadcząc usługi jako Inspektor Nadzoru zajmuję się kontrolą i nadzorem budowy z ramienia Inwestora, reprezentując jego interesy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy kierownik budowy jest od strony wykonawcy i chcemy mieć gwarancję jakości wykonanych prac i zasadności poniesionych kosztów. Ponadto, w przypadku bardziej skomplikowanych budów, często już samo pozwolenie na budowę narzuca nam konieczność ustanowienia osoby pełniącej funkcję Inspektora. 

Liczba wizyt w związku z pełnieniem funkcji Inspektora, bądź stanowienia doradztwa w czasie całego procesu budowy, ustalana jest indywidualnie z Inwestorem w zależności od jego potrzeb.