Image

Oferuję wykonanie oceny stanu technicznego budynku wraz z wydaniem opinii technicznej. Posiadam fachową wiedzę budowlaną w zakresie oceny stanu budynku oraz niezbędne uprawnienia w tym kierunku.

Opinia techniczna jest wystawiana na podstawie oględzin budynku oraz dostępnej dokumentacji projektowej. Opracowanie opinii jest potrzebne w przypadku chęci uzyskania opinii fachowca przed kupnem domu, gdy chcemy zmodernizować istniejący budynek lub zmienić sposób użytkowania, bądź jeśli w budynku pojawiły się niepokojące zarysowania konstrukcji. Ważne, aby przed zleceniem wykonania oceny technicznej budynku, wskazać do czego jest ona potrzebna, gdyż warunkować to może konieczność wykonania dokładniejszego opracowania jakim jest ekspertyza.