Image

Oferuję usługę termowizji w celu wykrycia mostków termicznych, strat ciepła bądź innych defektów termicznych budynku lub lokalu. Ponadto przeprowadzam inspekcje wymagające szybkiej oceny termowizyjnej, w tym przed zakupem nieruchomości. Badanie termowizyjne może być także uzupełnieniem do świadectwa charakterystyki energetycznej, wskazując miejsca narażone na największe straty ciepła. Po wizji lokalnej istnieje możliwość wykonania raportu wraz ze zdjęciami wykonanymi kamerą termowizyjną oraz listą wykrytych nieprawidłowości.